Ga naar: navigatie, zoeken

Jij de Intrapreneur


ONTWERP je eigen ondernemend onderwijs


Waarom?

Jij de Project

Jij de Intrapreneur is een van de Jij de Projecten. Jij de Intrapreneur is een aanrader als een school overweegt een entreprenasium in te voeren. Op de Elektronische Leeromgeving van het entreprenasium is er een cursus voor Jij de Intrapreneur beschikbaar. De invoering van Jij de Intrapreneur wordt ondersteund door Onderwijsarchitecten. Het verzorgen van ondernemend onderwijs doet beroep op een bepaalde houding, vaardigheden en kennis. Talenten hierin herkennen en ontwikkelen is gevraagd. Gecombineerd met het ontdekken van passies voor bepaalde rollen of uitdagingen zorgt ervoor dat de school optimaal gebruik maakt van deze talenten. Jij de Intrapreneur houdt rekening met deze verschillen.

Professionalisering

Als een school ondernemend onderwijs in school wenst in te voeren, biedt dit voor de ondernemende docenten (intrapreneurs):

 • de vrijheid en de speelruimte om een groot deel van de onderwijstaak op een eigen, individuele wijze aan te pakken.
 • een passende uitdaging om van het ondernemend onderwijs iets moois te maken.
 • de mogelijkheid om leerlingen via zichzelf te laten schitteren.
 • verschillende carrièrepaden.

Droomschool

Onderwijs maken we samen. Reden genoeg om allen te betrekken op een manier waarop men recht doet aan opvattingen, passies en talenten van een ieder. Dit vraagt van intrapreneurs niet collegae te beoordelen of te oordelen. Begrip voor bezwaren, een warme benadering als emoties opspelen en open zijn, helpen de brug te slaan. Om te komen tot een verkenning van elkaars pijnen en wensen en zo te streven naar het zoveel mogelijk rekening houden met elkaar. Te zoeken naar gedeelde totaaloplossingen in plaats van zwakke compromissen of harde keuzes. Deze uitdaging wordt gevraagd van elke deelnemer.

Wat?

Projectdoelen

 • Hoofddoel: docenten uit een school stapsgewijs trainen in ondernemend onderwijs
 • Strategie: onderwijs ontwikkelen door docent en leerling samen
 • Opbrengst: stapsgewijs jaarlijks het (ondernemend) onderwijs verbeteren.

Leerdoelen

De deelnemers leren:

 • hun eigen vak op alternatieve wijze invulling te geven. De vakdocent dient dus op de hoogte te zijn van de leerdoelen van zijn vak wat betreft alle leerjaren. De leerling zal een project moeten baseren op een aantal van deze vakspecifieke leerdoelen. Daarom is het zeer raadzaam om de leerlingen de leerdoelen van het gehele jaar of zelfs de komende jaren te verstrekken.
 • denken in termen van concepten volgens de CoCoN methodiek.
 • het ondernemend onderwijs te delen met collegae en hun daarin het gevoel te geven dat men samenwerkt.
 • hoe weerstanden te overwinnen bij kritische collegae, door ze bijvoorbeeld te tonen wat ze al hebben, leuk vinden en al doen op het gebied van ondernemend onderwijs. Wat kun je daar morgen al mee doen om blij te blijven in het ondernemend onderwijs. Deze vaardigheid zetten de intrapreneurs natuurlijk ook in bij leerlingen.
 • kennis te hebben van moderne media. Dit is een waardevol instrument voor de leerling en vakdocent om met elkaar te kunnen communiceren. De vakdocent spreekt met de leerling af op welke manier het project kan worden gevolgd. Internet heeft dan een voorkeur. Een manier waarop de vakdocent de leerling in de gaten kan houden kan middels een internetsite, twitter, blog enz.
 • de leerdoelen van leerlingen te benoemen. Hierdoor weet een vakdocent wat een goed leerdoel inhoud. Het is een middel voor de vakdocent en leerling om te bepalen of het goed gaat.
 • het proces aangaande de ontwikkelingen van de leerdoelen op de voet te volgen. Na afsluiting van een leeractiviteit kan de vakdocent beoordelen of de leerdoelen gehaald zijn. Als de vakdocent zijn werk goed doet, zal hij of zij de leerling tijdig kunnen bijsturen als afdwalen dreigt.
 • zijn eigen structuur loslaten. De leerling bepaalt de route en niet de vakdocent. Luisteren is een eigenschap die hoort bij coaching. Tijdens gesprekken moet een vakdocent de leerling kunnen stimuleren tot een goed project te komen en stimuleren om het project goed af te sluiten.

Opzet

Intrapreneurs kunnen samen ontwerp-sessies organiseren om samen met leerlingen en schoolleiding aan gezamenlijke en persoonlijke uitdagingen wat betreft ondernemend onderwijs te werken en daarop te reflecteren. Aangezien de ondernemende leerling het liefste zijn eigen onderwijs ontwerpt zullen er regelmatig ondernemende leerlingen actief blijven aansluiten om de docenten buiten deze sessies te ondersteunen.

Wie?

Organisatoren

De volgende vaardigheden worden bij de organisatoren gevraagd voor dit project:

 • Herkent kansen en weet deze kansen daadwerkelijk te benutten.
 • Neemt initiatief en daagt anderen uit hetzelfde te doen.
 • Komt voor zichzelf, zijn collega’s en leerlingen op.
 • Zet (wils)kracht en doorzettingsvermogen in om ondernemend onderwijs te promoten en te produceren.
 • Toont creativiteit door samen met anderen te komen tot vernieuwende inzichten, oplossingen, arrangementen en projecten ten behoeve van het ondernemend onderwijs.

Docenten

De ondernemende docenten zijn afkomstig uit alle disciplines: van Engels tot aardrijkskunde en van scheikunde tot economie. Van hen wordt allereerst verwacht, dat zij een zekere passie voor het ondernemend onderwijs hebben en om kunnen gaan met een ondernemende houding van leerlingen. Verder moeten zij op een adequate wijze met de voorstellen van de leerlingen kunnen omgaan. Het woord intrapreneur is een samenvoeging van de woorden intra - om te duiden dat het gaat om activiteiten binnen (de muren van) de eigen organisatie - en entrepreneur, om aan te geven dat het gaat om het zich gedragen als ondernemer. Dit betekent dat de intrapreneurs zelf hun leerbehoefte kunnen aangeven en met initiatieven komen voor het vormgeven van het project.

Schoolleiding

De schoolleiding wordt door de ondernemende docenten betrokken bij het maken van afspraken, de implementatie en het delen van belangrijke onderwijsideeën. Van de schoolleiding wordt verwacht dat nieuwe interessante onderwijssuggesties strategisch wordt verankerd in de visie, missie en strategie van de school. Middels het project Jij de intrapreneur worden de ambities van de school gekoppeld aan de persoonlijke ambities van de docenten. Daarbij wordt er van de schoolleiding dienend leiderschap verwacht ter ondersteuning en bevordering van ondernemend docentengedrag.

Hoe?

Organisatie

Een team van ondernemende leerlingen en docenten bereidt deze Hackathon voor, informeren en trainen de overige deelnemers, organiseren de Hackathon en het afsluitend evenement en zorgen ervoor dat een jury wordt gevormd uit de schoolleiding en MR. De beste producten worden door de schoolleiding school-breed geïmplementeerd. De ondernemende leerlingen kunnen worden ondersteund door de cursus

 • Metacognitie,
 • Zelfbewustzijn en
 • Planning,

de ondernemende docenten door de cursus

 • Intrapreneur

en de schoolleiding door de cursus

 • Ontwerp

die allen zijn te vinden op de ELO van het entreprenasium.

Georganiseerde groei

De ontwikkeling van ondernemende docenten binnen een school (na eventuele externe steun aan een ondernemende team) door een eigen team aan andere supporters van ondernemende onderwijs en dan door deze supporters aan de rest van de vakdocenten van de eigen vaksectie. Voor Jij de Intrapreneur geldt hetzelfde als voor alle Jij de Projecten, het is wederkerig en niet bedoeld als eenmalig. Elk jaar weer zal zo het aantal deelnemende docenten groeien en zullen ze samen steeds nieuwe onderdelen van het ondernemend onderwijs samen ontwerpen en toevoegen aan het curriculum van de school. In het geval van een entreprenasium betekent dit dat men doorlopend nieuwe entreprenasium-onderdelen zal toevoegen.

Evenementen

Alle bovenstaande zaken kunnen worden bereikt door drie hoofdstappen; het organiseren van een hackathon "Hack het Onderwijs", een evenement waarin de uitkomsten met de school worden gedeeld en de implementatie in de school van de beste ideeën. De opzet is als volgt. Elke klas of niveau/leerjaar van een school of een groep van samenwerkende scholen,

 1. Droomt over hoe het onderwijs beter kan,
 2. Durft een concreet voorstel te doen aan de schoolleiding,
 3. Doet mee met een door de klas geselecteerd team van leerlingen aangevuld met een docent of teamleider en eventueel een externe onderwijsexpert,
 4. Zet door tijdens een Hackathon "Hack het onderwijs" zodat het selectie team met een uitgewerkt product komt,
 5. Deelt dit product tijdens een evenement (bijvoorbeeld een eigen onderwijscongres) met de rest van de school.

Bronnen

Lees verder....