Ga naar: navigatie, zoeken

Jij de Projecten


ONDERNEEM een goed idee voor een goed doel
ONTWERP je eigen ondernemend onderwijs
ONDERZOEK hoe je ondernemend kunt leren
ONDERNEEM je eigen school-breed project
ONDERNEEM je eigen schoolafdeling


Bouwstenen van een Jij de Project

Waarom?

Ondernemend Leren

Jij de Projecten laten leerlingen uit de basisschool, brugklas, tweede klas of hogere klassen vanuit een wisselend perspectief maatschappelijk ondernemend leren. Gedurende een project leren zij hoe zij hun eigen leerproces actief kunnen beïnvloeden door ondernemend gedrag. Een projectmatige implementatie past bij wat de entreprenasiasten en intrapreneurs ook doen. Zij op hun beurt wensen goede voorbeeld-projecten van ondernemend leren. De inzet van entreprenasiasten in deze projecten zou meteen de modules dienen te dekken die ze anders op eigen houtje een projectmatige invulling geven. De Jij de Projecten kunnen na evaluatie en aanscherping worden omgevormd tot continue processen[1].

21st century skills

Jij de Projecten doen een beroep op de volgende 21st century skills.

Kenmerk Beschrijving
Eigenaarschap Jij de Projecten laten toe dat leerlingen die met nog meer vrijheid kunnen omgaan, deze vrijheid ook mogen pakken. De gestructureerde en vaststaande elementen zijn ontwikkeld op basis van de groep leerlingen die dit nodig hebben, maar de elementen zijn niet verplicht. De scholen bepalen dat leerlingen resultaat gaan leveren, leerlingen bepalen hoe zij tot dit resultaat komen.
Filantropisch Jij de Projecten richten zich op maatschappelijk ondernemen. Tijdens elk project wordt een koppeling gemaakt met een maatschappelijk doel. Dit zorgt voor bewustwording, het helpt de leerlingen in te laten zien hoe en wat zij voor onze maatschappij kunnen betekenen.
Houding ondernemendheid voor hen kan betekenen en wanneer zij deze kunnen inzetten.
LOL maken Jij de Projecten hebben als doel het doen van een ondernemend project toegankelijk te maken.
Talenten creativiteit, kritisch denken, ICT-geletterdheid, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Inspiratie

Jij de Projecten inspireren tot onderwijsverbetering.

Kenmerk Beschrijving
Doorlopend Een school die een Jij de Project implementeert doet dit met de intentie om daarna het project elk jaar - bij voorkeur op eigen kracht - opnieuw te doen.
Draagvlak Jij de Projecten richten zich op een brede deelname van leerlingen en docenten. Jij de Projecten zijn namelijk niet alleen verbonden aan de omgeving, maar ook met de rest van de school. De omgeving, maar ook andere leerlingen dan de entreprenasiasten nemen deel aan het project.
Events Jij de Projecten laten zich inspireren door evenementen die zorgen voor verbinding met de omgeving, maar ook zorgen voor tussentijdse doelen voor de organisatoren en deelnemers.
Support Jij de Projecten werken nauw samen met supporters uit elke vaksectie.
Uitdagend De Jij de projecten werken met voorbedachte challenges, maar laten het hoe vrij afhankelijk van de mate van ondernemendheid van de deelnemer.
Waardevol Jij de Projecten zijn échte projecten en geen casussen. Leerlingen voegen waarde toe aan de maatschappij.

Wat?

Ondernemende Activiteiten

 • Jij de Baas: Bedenk een goed idee voor een goed doel en voer het uit.
 • Jij de Intrapreneur: Organiseer een ondernemende lessen-serie of een onderwijsvernieuwing die door docenten wordt gebruikt.
 • Jij de Wereldburger: Ervaar de wereld als je thuis. Ervaar internationale uitwisseling door het creëren van een event. Organiseer een ondernemende reis.
 • Jij de Maatschappij: Kijk om je heen, verdiep je in anderen en help mensen/ dieren in je omgeving een stap verder.
 • Jij de School: Als professional in maatschappelijk ondernemend leren, creëer je eigen onderwijsafdeling binnen de school.

Evenementen

Elk project krijg vorm door evenementen die allereerst een andere vorm van onderwijzen ondersteunen, maar ook tastbaar maken voor de leerlingen en docenten Wat, Waarom en voor Wie zij ondernemen. Als laatste brengt die de school op een bijzondere wijze met haar omgeving in contact. Lokale doelen, ondernemers en media worden regelmatig uitgenodigd om bij te dragen aan de projecten. De challenge per project ziet er als volgt uit: Jij de Projecten zijn gestructureerd voor de deelnemende reguliere docenten en leerlingen, maar zullen voor de organisatie ook initiatief van entreprenasiasten en intrapreneurs vragen indien de school een entreprenasium voert. Hiermee wordt bereikt dat scholen eigenaar worden van de projecten en dat de projecten volledig zijn afgestemd op de school, haar leerlingen en de omgeving.

Meerwaarde

 • Herkenbaarheid omdat het lijkt op Jij de Baas.
 • Gemakkelijk te begrijpen door docenten.
 • Goodwill en reclame in de school voor ondernemend onderwijs.
 • Alle leerlingen kunnen meedoen.
 • Pers en buitenwereld is erbij betrokken.
 • Simpel doel.
 • Garantie op implementatie van het entreprenasium.
 • Lat ligt hoog.
 • De grootte is wat scholen gewend zijn.

Wie?

Entreprenasium

Scholen hebben moeite met het implementeren van een entreprenasium. Jij de Baas bleek voor scholen een gewaardeerd project te zijn en de coöperatie van deze scholen (de CVE) vroeg daarom in 2014 aan de Stichting Entreprenasium om vergelijkbare projecten voor andere ontwikkelfasen te ontwikkelen. Daarnaast spraken de scholen de wens uit om een bredere impact van het entreprenasium op de eigen school meer te organiseren dan geheel aan het initiatief van de entreprenasiasten en intrapreneurs te laten.

School

Hoe kan iedereen in de school participeren in ondernemend leren.

Het verzorgen of deelnemen aan ondernemend onderwijs is - bij een zelfde aanpak voor iedereen - een veel grotere uitdaging voor mensen met een minder ondernemende talent dan voor mensen die van nature en uit ervaring dit talent al beschikken. Door de doelen te laten verschillen kunnen deze aansluiten bij de verschillende startsituaties van mensen. Zo is de uitdaging of challenge voor iedereen even hoog en persoonlijk relevant en de participatie in een project passend bij de eigen passies en talenten.

Omgeving

Leerlingen leren met deze projecten op verschillende wijze maatschappelijk ondernemen, bijvoorbeeld door een eigen verbinding aan te gaan met

Hoe?

Programma

De periode waarin de Jij de Projecten bij voorkeur worden uitgevoerd.

Als we de normale volgorde aanhouden van het implementeren van Jij de Projecten, dan starten we bij voorkeur met Jij de Baas. Elk daarop volgend jaar start een nieuw Jij de project. De al uitgevoerde projecten draaien jaarlijks gewoon opnieuw. Als drie projecten een keer zijn uitgevoerd, kan de school er zeker van zijn te voldoen aan het predikaat entreprenasium. Mits de projecten volledig zijn georganiseerd door ondernemende leerlingen van het entreprenasium. Jij de Baas zal dan meestal 4 keer hebben gedraaid (de eerste keer zonder ondernemende leerlingen aan het roer).

Ondersteuning

De ondernemende leerlingen, docenten en schoolleiders kunnen worden ondersteund door de cursussen die te vinden op de ELO van het entreprenasium. Ook kan er ondersteuning worden ingehuurd via onze partners

Voorbeelden

Als entreprenasiasten zich als challenge inzetten voor een Jij de Project kunnen ze daarmee bepaalde entreprenasium-modules invulling geven. Hoe implementeer je een entreprenasium via Jij de Projecten

Bronnen

Lees verder....