Ga naar: navigatie, zoeken

Jij de Wereldburger


ONDERZOEK hoe je ondernemend kunt leren


Waarom?

Jij de Project

Jij de Wereldburger is een van de Jij de Projecten. Jij de Wereldburger is een aanrader als een school overweegt een entreprenasium in te voeren. Op de Elektronische Leeromgeving van het entreprenasium is er een cursus voor Jij de Wereldburger beschikbaar. De invoering van Jij de Wereldburger wordt ondersteund door LOLmakers. Jij de Wereldburger laat de deelnemers ervaren wat het betekent een cosmopolitan of te wel een wereldburger te zijn (voorbeeld bij KWC). Niet alleen door dit uit de boeken te lezen, maar door het contact te zoeken met mensen uit andere culturen in andere landen. Het inzetten van creativiteit, vakinhoud, het verkennen van leren en van jezelf worden met de waarden die horen bij wereldburgerschap gecombineerd en omgezet in een effectief evenement.

Speerpunten

Jij de Wereldburger zorgt voor de volgende speerpunten:

 1. Exchange: Uitwisseling en communicatie met een buitenlandse school of project.
 2. Empathize: Inleven in en kunnen verplaatsen in de buitenlandse gewoonten en culturen.
 3. Explain : Het leren formuleren van een doel, en van daaruit een actieplan maken.
 4. Expand: Ervoor zorgen dat het leidt tot uitbreiden en uitdragen van het actieplan schoolbreed.
 5. Effectuate: Ervoor zorgen dat er een duidelijke uitkomst en resultaat komt uit de uitwisseling in geslaagd

Bewustwording

Jij de Wereldburger maakt een leerling bewust van vragen als:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik goed?
 • Wat wil ik graag?
 • Wat wil ik graag bijdragen aan de wereld?
 • Hoe is dit voor degene(n) waar ik mee samenwerk?

En krijgt zo zelfbewust zijn over

 • Ik ben ....
 • Ik kan ....
 • Ik wil ....
 • Ik draag .... bij aan de wereld
 • Ik draag zorg voor/ houd rekening met ....
 • Ik werk samen met ....

Vanuit deze zelfkennis kan de leerling samenwerken met begrip voor anderen en andere culturen en gewoonten.

Wat?

Opzet

 • Doel: Wereldburgerschap bevorderen door internationale uitwisseling aan te gaan.
 • Strategie: is een - eventueel metaforische - ondernemende buitenlandse reis georganiseerd en bekostigd door ondernemende leerlingen, die op een ludieke manier de rest van de school en de omgeving hierin "meenemen" (voorbeeld reis naar New York door het Hondsrug College).
 • Opbrengst: Ondernemende leerlingen organiseren een school-breed evenement om de ervaringen van de reis te delen en verdere internationale samenwerking te versterken.

(Wereld)burgerschap

De leerling leert in een internationale context te empathizen: in te leven in en zich kunnen verplaatsen in de buitenlandse gewoonten en culturen.

 • Hoe is dit voor het buitenlandse project/ school en de mensen die eraan deelnemen?
 • Wat is daar zeer anders dan hier?
 • Wat zijn voor- en Nadelen van elke gewoonte/ cultuur?
 • Hoe kan men zorgen voor integratie van beide gewoonten/ culturen door de voordelen van beide te gebruiken?

Leerdoelen

Jij de Wereldburger doet een intensief beroep op de zogenaamde 21st century skills. De volgende impact is te onderscheiden:

 • Kennis en vaardigheden uit vakinhouden worden expliciet gekoppeld aan het evenement.
 • Creëren van ideeën om inhoud te geven aan de uitwisseling en het event. SMART actieplan maken. Resultaat is het evenement succesvol uitvoeren.
 • Denken over de persoonlijke wensen en die van anderen: wie ben ik, wat kan ik goed, wat wil ik graag, wat wil ik graag bijdragen aan de wereld?
 • Participeren en laten participeren door af te vragen welke WIE's kennen we die we kunnen inzetten? Het toetsen van de plannen tijdens de slow date met evenementen-experts.
 • Oplossen van uitdagingen zoals hoe overbrug ik de afstand, zorgen voor contact, koppeling aan vakinhouden en andere organisatorische zaken. Hoe zijn de plannen aan te passen zodat het schoolbreed interessant wordt?
 • Samenwerken door met elkaar te kiezen met welk project of school de uitwisseling gaat plaatsvinden. Afspreken wie hier en daar contactpersoon is. Verdelen van taken als het zoeken van. achtergrond informatie over het project en het gekozen gebied.
 • Communiceren met buitenlandse uitwisselingspartners en met de deelnemers uit de eigen school. Het voorbereiden van gesprekken, het uitwisselen met elkaar in een vreemde taal. Gesprekken vastleggen. Tevens leren omgaan met pers en media.
 • Een houding die getuigt van ondernemendheid, betrokkenheid en nieuwsgierigheid.

Wie?

Buitenlandse school

Door structurele uitwisseling en communicatie met een buitenlandse school en project - dus het in gesprek zijn met andere culturen - bereikt de leerling steeds een klein stukje integratie. De leerling zoekt zelf achtergrond info zoeken over project en het gebied en kiest zelf met welk project of school de uitwisseling gaat plaats vinden. Het vastleggen van deze contacten door gebruik van multimedia kan de leerling gebruiken voor zelfreflectie en verdere zelfbewustwording.

Ondernemende leerling

Dit project doet een beroep op de ondernemend leerling die

 • onderneemt samen met anderen activiteiten om een reis te bekostigen
 • onderneemt acties om de reis zelf zo ondernemend mogelijk te maken. Vanuit ieders passie legt de ondernemend leerling de link met mensen/organisaties/ locaties in de plaats van bestemming die waardevol zijn voor zijn passie.
 • sluit goede deals met vakdocenten om hun vak met deze reis te vervangen.
 • zet de ondernemende reis in om ondernemend onderwijs op een positieve manier in de school en zijn omgeving te promoten en andere leerlingen kennis te laten maken met ondernemend leren.

Brugpersonen

Om de afstand te overbruggen zullen sommige ondernemende leerlingen fysiek andere wereldburgers gaan bezoeken. Het meeste contact zal echter gaan via de social media. Mogelijke kansen voor een verbintenis met een buitenlandse school kunnen komen van

 • de uitwisselingscoördinator van de school
 • de Goede Doelen die meedoen met het Jij de Baas-project.

Aan de aanreikers van kansen kan het volgende worden gevraagd:

 • Wie is de contactpersoon daar of contact liever via hem/ haar zelf?
 • Waar bestaat de huidige uitwisseling uit?
 • Hoe zou je die verder willen uitbreiden?
 • Waarom is er voor deze vorm van uitwisseling gekozen?
 • Welke acties worden er zoal gedaan?
 • Wanneer word er uitgewisseld?
 • Waar heeft de uitwisselingsschool behoefte aan ?

Hoe?

Organisatie

De ondernemende leerlingen kunnen worden ondersteund door de cursus

 • Creativiteit,
 • Effectuation en
 • Eigenaarschap,

de ondernemende docenten door de cursus

 • Supporter

en de schoolleiding door de cursus

 • Oprichting

die allen zijn te vinden op de ELO van het entreprenasium.

Reis

Een reis is een bewezen manier om te laten zien dat je kunt samenwerken, de week zinvol leert en kunt plannen. Zonder deze vaardigheden is geen ondernemende reis mogelijk. Het leereffect kan men bijvoorbeeld vastleggen in een eigen blog. Tijdens een bootcamp gaat de groep die op reis wil focussen op de doelen. Ze zetten de deelnemers met een talent op actiegerichtheid en focus in de lead en drillen zich aldoende naar een scherpe planning van het project

Evenementen

Via ondernemende leerlingen, kan een veel grotere groep leerlingen op school deze uitwisseling ervaren door samen een evenement te creëren zoals bijvoorbeeld een talkshow of een wereldstedentocht. In het evenement is het doel om de daar ervaren situatie te delen en samen met iedereen in de school te komen tot een gerichte actie . De leerlingen kiezen zelf waar ze zich het meest toe uitgedaagd voelen. Liefst een actie wat ruimer is aan ondernemende mogelijkheden.

Voorbeelden

2017
17-11-2017, Houtens Nieuws: KWC opnieuw geaccrediteerd als European Parliament Ambassador School!
2015
21-05-2015, Emmen.nu : Wij zijn de pioniersgroep
2014
31-10-2014, Emmen.nu : High Tea zondag in hotel Ten Cate
2012
31-05-2012, Dagblad van het Noorden, pag. 26: Vakantie? Het blijft een excursie, hoor

Bronnen

Lees verder....